อนุทิน 141824 - ศรีกรม

- ๒ สค.๕๘ ภาคเช้า อ่านหนังสือเตรียมสอบ และเวลา ๑๑.๐๐ น. ลูกสาวและภรรยาได้ขับรถไปส่งที่สนามสอบม.ธรรมศาสตร์รังสิต

- ดูเวลาสอบเริ่ม ๑๓.๐๐ น. ได้ทราบ่าจะต้องเข้าก่อนเวลา ทำให้ต้องเข้ายื่นต่แถวเพื่อเข้าผ่านเครื่องสแกนก่อน

- ได้เลขที่นั่งสอบ 3225 แถวที่ 13 อาคาคาร the Deak ชั้น 2 ก่อนจะเข้าสอบฝนเริ่มจะตกทำให้เจ้าหน้าที่เร่งให้ผู้เข้ารีบเข้าผ่านเครื่องสแกน

-เริ่มสอบเวลา 13.00 น.

- คติประจำวัน..การเตรียมเป็นเรื่องของการวางแผน การทำเป็นของการลงมือทำตามแผน..

เขียน 03 Aug 2015 @ 11:01 ()


ความเห็น (0)