อนุทิน #141755

- ๒๓ ก.ค.๕๘ มาทำงานตามปกติ

- ประชุมร่วมกับ สนย. และบริษัททริส หารือ การกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอนการทำงานและการให้บริการ

- การออกแบบสอบถามเพื่อทำการประเมินความพึงพอใจในระดับสำนักงาน

- คติประจำวัน...ยามหลงและมัวเมาในความสุข ความโชคร้ายกำลังคืบคลานมาหา...สามก๊ก

เขียน:

ความเห็น (0)