อนุทิน 141755 - ศรีกรม

- ๒๓ ก.ค.๕๘ มาทำงานตามปกติ

- ประชุมร่วมกับ สนย. และบริษัททริส หารือ การกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอนการทำงานและการให้บริการ

- การออกแบบสอบถามเพื่อทำการประเมินความพึงพอใจในระดับสำนักงาน

- คติประจำวัน...ยามหลงและมัวเมาในความสุข ความโชคร้ายกำลังคืบคลานมาหา...สามก๊ก

เขียน 29 Jul 2015 @ 14:59 ()


ความเห็น (0)