อนุทิน 141422 - นีโอ..เบเกอรี่

# อนุทิน 452 #

1 กรกฎาคม 2558

เมื่อ 81 ปีที่ผ่านมาจาก 1 กรกฎาคม 2477

โรงเรียนอาชีพประจำจังหวัด - โรงเรียนฝึกหัดครู - วิทยาลัยครู - สถาบันราชภัฏ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ่าน ... ประวัติความเป็นมา

^___^

เขียน 01 Jul 2015 @ 13:21 () แก้ไข 01 Jul 2015 @ 13:56, ()


ความเห็น (0)