อนุทิน 140925 - odd

odd

พืชอาหารของผึ้งกัดใบชนิดที่๓๙

ใบแสงจันทร์เป็นพืชอาหารของผึ้งกักใบชนิดที่ ๓๙

ต้นแสงจันทร์ เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ผิวเปลือกลำต้นสีขาวเทา ผิวลำต้นเรียบ ลำต้นและกิ่งเจริญออกไปรอบต้นใบสีเหลืองอมเขียวอ่อน ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยว แตกออกตามข้อ ของกิ่ง เนื้อใบมองเห็นเส้นใบได้ชัด ใบบางนิ่ม ขนาดความกว้างของใบประมาณ 10-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อช่อดอกประกอบด้วยดอกเล็กๆติดอยู่ที่ก้านดอกประมาณ 10 - 15 ดอกมี 5 กลีบสีขาวช่อดอกจะออกตามปลายยอด ( http://www.maipradabonline.com/maimongkol/sangjun.... ) ชื่อสามัญ Lettuce tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Pisonia grandis วงศ์ NYCTAGINACEAE

คนไทยเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นแสงจันทร์ไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความงดงามนิ่มนวลเพราะลักษณะใบแสงจันทร์ มีสีเหลืองอมเขียวอ่อน ๆ เมื่อกระทบแสงจันทร์แล้วจะเกิดประกายแสงสีเหลืองนวลเด่นงานสดใสเหมือนแสงจันทร์นอก
จากนี้ยังมี การเปรียบเทียบ ความสวยงามเหมือนกับแสงจันทร์ เพราะรัศมีของพระจันทร์ส่องแสงสีเหลือง นวลดูเด่นงามตา

การกัดใบ มีลักษณะเป็นวงกลมเล็ก ๆ เรียงตามของใบทั้งสองด้าน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ เซ็นติเมตร การสำรวจพบนี้พบที่หน้าสำนักงานของสำนักศิลปากรที่ ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เขียน 22 May 2015 @ 10:37 ()


ความเห็น (0)