อนุทิน 140803 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้พนักงานธนาคารกรุงเทพ ได้พร้อมเพรียงกันมาถือศีล ปฏิบัติธรรม เพื่อให้ธนาคารดีขึ้น "การที่จะดีขึ้นนั้น พนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติธรรม..."


เริ่มต้นตั้งแต่กิริยามารยาท การอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ บริการทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ คำพูดเพื่อให้กำลังใจ ต้องใช้กิริยามารยาทที่ดีทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชนที่เราเกี่ยวข้อง อย่าให้มีการทะเลาะกัน เพราะว่าทำงานส่วนใหญ่ ส่วนรวม มันต้องเอาส่วนรวม อย่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง อย่าเอาเรื่องส่วนตัว

ต้องทำงานให้มีความสุข ให้คิดว่าเราจะช่วยเหลือบุคคลอื่นช่วยเหลือประเทศไทย เราจะไปรวยเฉพาะตั้งแต่ธนาคารนั้นไม่ได้ ประชาชนต้องได้ดีด้วย

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/590080
เขียน 11 May 2015 @ 10:55 ()


ความเห็น (0)