อนุทิน 140594 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ

- ช่วงเช้าพาน้อง ๆ ไปรดน้ำดำหัวและขอพรจาก ท่านอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และผู้ตรวจการอัยการ(ท่านนิภาพร รุจนรงศ์) ชั้น ๒ และ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ

- ตอนบ่ายไปเยี่ยมคุณแม่ของ ผอ.สพร.ท่่โรงพยาบาลนนทเวช

- คติ..ความอดกลั้น ทำให้ทำงานใหญ่สำเร็จ...

เขียน 16 Apr 2015 @ 14:16 ()


ความเห็น (0)