อนุทิน 140454 - รัชนก ขุนอินทร์

มองกรณีศึกษาปฏิรูปการศึกษา ถึงเวลาเปลี่ยนของประเทศไทย

คุณภาพการศึกษาไทยซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดขีดความสามารถทางเศรษฐกิจไทยที่สำคัญอยู่ในอันดับต่ำ โดยอยู่ในลำดับ 8 ใน 10 ประเทศเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน นั่นก็หมายถึง คุณภาพการศึกษาไทยในขณะนี้อยู่ในลำดับรั้งท้าย

มาตรการปฏิรูปการศึกษาที่ประสบความสำเร็จภายในระยะเวลา 5-10 ปีนั้น ส่วนใหญ่มียุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาด้วยเครื่องมือที่สำคัญ 3 ประการคือ 1. การกำหนดเป้าหมายของชาติในการปฏิรูปการศึกษา 2. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งในและนอกประเทศ3.มาตรการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ

เขียนโดย saowalak 01 | 01/11/2556 13:14:33

ที่มา http://www.qlf.or.th/Home/QLFAnnounceSector?pageNumStr= 12

เขียน 03 Apr 2015 @ 12:15 () แก้ไข 03 Apr 2015 @ 21:55, ()


ความเห็น (0)