อนุทิน 140371 - สายใจ ชินวงค์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแวะซ้ือของฝากที่ตลาดน้ำสามพันนาม

เขียน 29 Mar 2015 @ 09:41 () แก้ไข 29 Mar 2015 @ 09:49, ()


ความเห็น (0)