อนุทิน #140371

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแวะซ้ือของฝากที่ตลาดน้ำสามพันนาม

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)