อนุทิน 140371 - สายใจ ชินวงค์

  ติดต่อ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแวะซ้ือของฝากที่ตลาดน้ำสามพันนาม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)