อนุทิน 140263 - อรวี ทองมาก

ป๋วยทอล์ค#2

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะการศึกษา สานอุดมคติ-รำลึก 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

คณะกรรมการโครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิโกมลคีมทอง Econ Kids, HUBBAThailand, Ma:D ฯลฯ จัดงาน "ป๋วยทอล์ค#2" ภายใต้หัวข้อ "โจทย์ใหม่? : ทัศนะว่าด้วยการศึกษา" เพื่อรำลึก 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กทม.

นายประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป กล่าวว่า จัดงาน "ป๋วยทอล์ค#2" ขึ้นเพื่อสืบสานอุดมคติของ ศ.ดร.ป๋วย ที่มุ่งส่งเสริมความดี ความงาม ความจริง อันเป็นคุณค่าสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ โดยกำหนดหัวข้อว่า "โจทย์ใหม่? : ทัศนะว่าด้วยการศึกษา" ซึ่งท่านให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะเชื่อว่าเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาสังคม หรือการพัฒนาประเทศให้ลุล่วงจำเป็นต้องลงทุนพัฒนาคน ทุกคนจึงควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม การจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดพื้นที่และเวทีทางความคิดให้คนรุ่นใหม่ และผู้ที่รักและเคารพใน ศ.ดร.ป๋วย มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เกิดแรงบันดาลใจและร่วมสืบสานอุดมคติของศ.ดร.ป๋วย

ที่มา : ผู้ดูแลลระบบ สสค. 2558 . ป๋วยทอล์ค#2 (ออนไลน์) . แหล่งที่มา: http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1007 . 20 มีนาคม 2558.

เขียน 23 Mar 2015 @ 12:16 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 23:30, ()


ความเห็น (2)

โพสข้อมูลอ้างอิงให้ชัดเจนด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

แก้ไขแล้วค่ะ