อนุทิน 140261 - เบญจวรรณ รวดเร็ว

ครูประณีตฯ สะท้อนความ ประณีตครู...

"วิมลศรี ศุษิลวรณ์" หรือ ครูใหม่ ครูสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นผู้หนึ่งที่ได้หยิบยกเนื้อหาจากหนังสือครูประณีตฯ มาใช้กับการเรียนการสอน รวมถึงการทำหน้าที่ครูของตนเอง ถึงแม้เป็นประสบการณ์จากครูฝรั่ง แต่ครูใหม่ก็ปรับให้สอนคล้องกับบริบทของไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผ่านหนังสือ"คู่คิด ครูเพลิน"

หากเปรียบการทำหน้าที่ครู เหมือนการเย็บผ้า ขณะที่ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการเนาเพื่อทำให้เห็นเค้าโครง แต่ ครูลูแอนน์ เป็นการเย็บด้วยจักรที่มีความละเอียด พร้อมทั้งมีกระดุม ติดตะขอเพื่อเกาะเกี่ยวรูรั่วอย่างมิดชิด ครูประณีตฯ เป็นการทำให้เห็นภาพความเป็นครูได้ชัดเจน จากเดิมที่เห็นแต่ภาพกว้าง มีเพียงจิตใจที่ต้องการเป็นครูที่ดี ซึ่งจริงๆ แล้วยังไม่เพียงพอ สิ่งไหนที่ควรเพิ่มเติม สิ่งไหนที่อาจละเลยหรือไม่ได้คิดถึง ได้ถูกถ่ายทอดเอาไว้ในหนังสือ"

จากเดิมที่มีวิธีการสอนในแบบเพลินพัฒนาอยู่ชุดหนึ่ง แต่พอได้อ่านครูประณีตฯ ก็ได้เห็นรูปแบบการสอนของครูอเมริกาอีกชุดหนึ่ง แต่ทั้งสองชุดต่างก็มีความคล้ายกันที่ มุ่งให้การเรียนรู้ของเด็กมีประสิทธิภาพ และข้อแนะนำหลายอย่างในครูประณีตฯ ก็เป็นสิ่งที่ตนเองและครูในโรงเรียนเพลินพัฒนาปฏิบัติกันอยู่บ้างแล้ว แต่เมื่อได้อ่านจากหนังสือ ก็ยิ่งทำให้มีความประณีตกับสิ่งที่ทำมากขึ้น

ที่มา ผู้ดูแลระบบ สสค. 2558. ครูประณีตฯ สะท้อนความ ประณีตครู...(ออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.qlf.or.th/Home/Contents/950

เขียน 23 Mar 2015 @ 12:14 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 13:59, ()


ความเห็น (0)