อนุทิน 139882 - ชยพร แอคะรัจน์

การทำงานที่จะประสบความสำเร็จ และมีความสุข ควรยึดหลักการ ดังนี้...

1. ทำในสิ่งที่ตนเองรัก พึงพอใจ มีความสุข

2. ทำด้วยความถูกต้อง ตามจรรยาบรรณ ศีลธรรม กฎหมาย

3. ทำด้วยความเอาใจใส่ พินิจ พิจารณา พัฒนา อยู่เสมอ

4. ทำอย่างต่อเนื่อง ครับ

เขียน 26 Feb 2015 @ 14:07 () แก้ไข 30 Jan 2018 @ 14:10, ()

คำสำคัญ (Tags) #ชยพรความเห็น (0)