อนุทิน 139882 - ชยพร แอคะรัจน์

  ติดต่อ

ได้อ่านบทความเกี่ยวกับท่านที่ประสบความสุข-ความสำเร็จในชีวิตและการงานแล้ว พบว่า...

1. ทำในสิ่งที่ตนเองรัก พึงพอใจ มีความสุข

2. ทำด้วยความถูกต้อง ตามจรรยาบรรณ ศีลธรรม กฎหมาย

3. ทำด้วยความเอาใจใส่ พินิจ พิจารณา พัฒนา อยู่เสมอ

4. ทำอย่างต่อเนื่อง ครับ

....

  เขียน:  

ความเห็น (0)