อนุทิน #139559

Note ความคิด l ก่อนนอน

...

Counseling for Peaceful. ..น่าสนใจชวนพี่น้องที่ให้คุณค่าในงาน

มาเรียนรู้ร่วมกันอันนำไปสู่การทำงานในมิติที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณ (spiritual )

และ Palliative care

เขียน:

ความเห็น (0)