อนุทิน 139376 - tuknarak

tuknarak

อากาศเย็นเล็กน้อย เช้าๆ ผู้เขียนกับเด็กๆ ไปพรวนดินต้นไม้ ได้ประโยชน์ทั้งคนและต้นไม้ (รับแสงแดดค่ะ 555)

เขียน 20 Jan 2015 @ 20:32 ()


ความเห็น (1)

ชอบจังครับ เด็กได้ผูกพันกับครู และต้นไม้ครับ