อนุทิน #139116

บางครั้ง

เราอาจใช้เวลา

จนเหมือนไม่มีเวลา

เมื่อมีเวลา

มองรอบข้างเห็นคุณค่า

เห็นชีวิตเราเองบางช่วงเวลา

เห็นโอกาสพัฒนา ปรับสมดุล

เขียน:

ความเห็น (1)

ขอบคุณทุกๆท่านค่ะ