อนุทิน 138662 - miss jira nina

  ติดต่อ

เผยแพร่ผลงาน โดย นางนุชนาฏ ดีพูน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคลด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3เรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การปลูกพืชสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เผยแพร่ผลงาน โดย นางนุชนาฏ ดีพูน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคลด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3.pdf

  เขียน:  

ความเห็น (0)