อนุทิน 138662 - miss jira nina

เผยแพร่ผลงาน โดย นางนุชนาฏ ดีพูน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคลด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3เรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การปลูกพืชสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เผยแพร่ผลงาน โดย นางนุชนาฏ ดีพูน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคลด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3.pdf

เขียน 26 Nov 2014 @ 17:57 ()


ความเห็น (0)