อนุทิน 138151 - ธนิกา กรีธาพล

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ โดยครูธนิกา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี การจัดการเรียนรู้ศิลปะบูรณาการสู่การเตรียความพร้อมให้ผู้เรียนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วย โครงงานศิลปชุด

"Wonderful of ASEAN" ผลงานสร้างสรค์ภาพสิลปะภาพปะติดผลงานหนู ๆ หนึ่งเดียว ชิ้นเดียวในโลก ที่เราภาคภูมิใจ

จัดแสดงนิทรรศการประเมินผลการเรียนรู้โดย ครู นักเรียน และชุมชน สนุกและสุขกันทีเดียว

เขียน 18 Oct 2014 @ 07:38 ()


ความเห็น (0)