อนุทิน 137911 - ณัฐชยา สุขวรสกุล

จากการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้    ทำให้เราหรือแม้แต่ผู้ศึกษาคนอื่นๆสามารถเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลต่างๆบนโลกใบนี้ได้อย่างกว้างขวาง เพราะในปัจจุบันมีแหล่งการเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ทั่วไป หรือแหล่งการเรียนรู้อิเล็กโทรนิกส์  เช่น  แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล ISSUE   มีหนังสืออิเล็กโทรนิกส์มากมายที่จะสามารถค้นคว้าได้ทันที และยังเป็นสื่อที่น่าสนใจต่อผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์  เช่น หากเราต้องการค้นคว้าเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่  ก็สามารถเลือกดู  หนังสือ  Krabi  Magazine  ซึ่งมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ที่น่าสนใจมากมายค่ะ

เขียน 04 Oct 2014 @ 10:20 ()


ความเห็น (0)