อนุทิน 137890 - ครูวิรัตน์ แก้วสว่าง

อัตลักษณ์   "ความพอเพียง" ของโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา   โดยเน้นความรู้ทักษะด้านกระบวนการ (P=Process)

ด้วยการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ดังนี้

1. โครงการพืชผักสวนครัวของหนู

  แปลงผักนักเรียน ชั้นป.3/1 กำลังงดงาม มีการขยาย แยกแปลง และเก็บเกี่ยวไปแล้วบางส่วน #ทำอาหารกลางวัน_จำหน่าย_และนำกลับบ้าน
   แปลงผักนักเรียน ชั้นป.3/1 กำลังงดงาม มีการขยาย แยกแปลง และเก็บเกี่ยวไปแล้วบางส่วน #ทำอาหารกลางวัน_จำหน่าย_และนำกลับบ้าน
    แปลงผักนักเรียน ชั้นป.3/1 กำลังงดงาม มีการขยาย แยกแปลง และเก็บเกี่ยวไปแล้วบางส่วน #ทำอาหารกลางวัน_จำหน่าย_และนำกลับบ้าน
    2. โครงการเลี้ยงไก่ไข่ให้โปรตีน
     รูปภาพของ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
      รูปภาพของ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
       รูปภาพของ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
       3. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

เขียน 04 Oct 2014 @ 09:28 ()


ความเห็น (0)