อนุทิน #137872

สื่อการเรียนรู้เรื่องพืชเจริญเติบโต

               สื่อการเรียนรู้เรื่องพืชเจริญเติบโต เป็นสื่อที่น่าสนใจในการใช้ประกอบการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งอธิบายเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช ส่วนประกอบของพืช ท่อลำเลียงต่างๆ สร้างความน่าสนใจในการเรียน มีภาพประกอบและการเล่าเรื่องราว อธิบายความรู้ที่ชวนติดตาม เหมาะแก่การศึกษาอย่างยิ่ง

http://www.youtube.com/watch?v=HR8osAR_vzU

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)