อนุทิน 137838 - นวลจันทร์ สิงหะการ

http://www.scimath.org/ebooks

 เป็นเวปไซค์เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เหมาะกับครู  นักเรียน  หรือผู้ทีสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็น บทความ  โครงงานต่่างๆ  ข้อสอบที่มาแบ่งปันกันอย่างมากมาย  รายการโทรทัศน์  และวิทยุ  ที่เกี่ยวข้อง  และ  สื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  และ คณิตศาสตร์  เช่น E-book  และสื่ิอต่างๆที่มีประโยชน์อีกมากมาย 

   หากใครสนใจก็เข้าไปดูได้ค่ะ รับรองได้ความรู้เพียบค่ะ

เขียน 03 Oct 2014 @ 15:06 () แก้ไข 03 Oct 2014 @ 15:15, ()


ความเห็น (0)