อนุทิน 137813 - nanthidar Thipsuwan

              แหล่งเรียนรู้ www.issuu.com เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและมีให้เลือกเรื่องสนใจได้หลากหลาย ซึ่งมีเนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าใจสำหรับเด็ก พร้อมมีภาพประกอบ ที่ชวนให้ศึกษา ซึ่งถ้านำไปใช้ในการเรียนการสอน จะทำให้นักเรียนสนใจ และอยากจะเรียนมากขึ้น เช่น เรื่องเวลา เป็นเรื่องที่นักเรียนมักจะสับสน และเข้าใจยาก ถ้านักเรียนได้ศึกษา e-book เล่มนี้ จะทำให้เรื่องเวลา ไม่ยากต่อการเรียนอีกต่อไป

เขียน 02 Oct 2014 @ 21:34 () แก้ไข 03 Oct 2014 @ 23:35, ()


ความเห็น (0)