อนุทิน 13778 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

  • วันนี้ใช้ G2K มี error บ่อยมากไม่ว่า จะคลิกเปิดอนุทินเพื่อบันทึกใหม่  เปิดศูนย์รวมข้อมูลกลับไปกลับมาเพื่อติดตามอ่าน
  • error massges บอกอย่างนี้ค่ะ
Status: 500 Internal Server Error Content-Type: text/html

500 Internal Server Error

เขียน 30 Jun 2008 @ 20:57 () แก้ไข 30 Jun 2008 @ 20:57, ()


ความเห็น (0)