อนุทิน 137664 - อ.ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์

เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) 

        เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์เอาวิชาการต่างๆ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเกิดจากการออกแบบการสอนตามหลักการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) โดยคำนึงถึงคุณลักษณะของผู้เรียน ความเหมาะสมของสื่อที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและความสนใจของผู้เรียน

         เทคโนโลยีการศึกษา เป็นคำที่มาจากคำสองคำ คือ เทคโนโลยี ที่มีความหมายว่า เป็นศาสตร์แห่งวิธีการ ซึ่งมิได้มีความหมายว่าเป็นศาสตร์แห่งเครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง วัสดุและวิธีการด้วย เมื่อมาเชื่อมกับคำว่า การศึกษา เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายว่า การประยุกต์เครื่องมือ วัสดุและวิธีการไปส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้

เขียน 28 Sep 2014 @ 13:53 () แก้ไข 28 Sep 2014 @ 13:55, ()


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

การศึกษาด้าน Technology ทำให้เราต้อง Active ตลอดเวลา
และก็เป็นการเปิด โลกทัศน์ที่เยี่ยม

เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)

เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีทำให้เกิดความสร้างสรรค์การเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ตอบ 1.วิธีการนำเสนอสารโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีหลายวิธี ดิฉันคิดว่าเทคนิคหรือวิธีที่ดีคือ เลือกนำเสนอโดยผ่านช่องทางที่ ผู้คนนิยมมากที่สุด อย่างเช่น facebook Youtobe ฯลฯ และอีกหลายช่องทาง โดยเนื้อหา ควรมีสาระ และง่ายแก่เข้้าใจ 2.ใช้ความสามารถในด้านความที่เป็นคนสนุกเฮฮา ทำให้ไม่น่าเบื่อ

ตอบ 1.การนำเสนอข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของดิฉันคือ การถ่ายทอดข้อมูลลงบนหน้าเพจของเครือข่ายสังคมต่างๆ ซึ่งในการนำเสนอ ก็มีหลายวิธีทั้งข้อความ วิดีโอ และการอัดเสียง ซึ่งในวิธีที่หลากหลายนี้สามารถดึงดูดความสนใจเป็นอย่างดีค่ะ 2.การสื่อสารด้วยการพูด คือจะพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าฟังและใช้ท่าทางประกอบในทางที่เป็นมิตร

ตอบ 1. การนำเสนอสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่นการโพสต์ลงเฟซบุ้ค ไลน์ อินทราเเกรม หรือสังคมออนไลน์ต่างๆ เพราะปัจจุบัน เท๕โนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการที่ทำให้ผู้คนได้รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 2. เป็นคนที่ รับฟังความคิดเห็น เเละข้อเสนอเเนะของผู้อื่น เพราะการที่เราเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสามารถทำให้เรานั้นสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้

นักศึกษา อัยมี ธิดารัตน์ ภิไลภรณ์ โพสคอมเม้นท์ผิดอนุทินไหมคับ???