อนุทิน 137486 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

หน่วยฝึกที่13เทสบาลตำบลบ่อพลับ สัปดาห์ที่12

จัดทำแผนที่เดินดิน และจัดทำงานที่จะนำเสนออาจารย์   และได้ไปร่วมเข้าระชุมกับทางเทศบาลและชาวบ้าน

เขียน 15 Sep 2014 @ 17:27 ()


ความเห็น (0)