อนุทิน #137486

หน่วยฝึกที่13เทสบาลตำบลบ่อพลับ สัปดาห์ที่12

จัดทำแผนที่เดินดิน และจัดทำงานที่จะนำเสนออาจารย์   และได้ไปร่วมเข้าระชุมกับทางเทศบาลและชาวบ้าน

เขียน:

ความเห็น (0)