อนุทิน 137486 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

  ติดต่อ

หน่วยฝึกที่13เทสบาลตำบลบ่อพลับ สัปดาห์ที่12

จัดทำแผนที่เดินดิน และจัดทำงานที่จะนำเสนออาจารย์   และได้ไปร่วมเข้าระชุมกับทางเทศบาลและชาวบ้าน

  เขียน:  

ความเห็น (0)