อนุทิน 137401 - ไตรรัตน์ พุทฺธวิริโย

วัดกลางราชครูธาราม

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๒ บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญหอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ วิหารหลวงพ่อขาว จำนวน ๑ หลัง มีพระพุทธรูปหลวงพ่อขาว ๑ องค์ ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปสมัยเก่าปลายกรุงศรีอยุธยา ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราช ทรงเครื่อง วัดกลาง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ อยู่ท่ามกลางวัดหัวตะพานกับวัดลิ้นทอง จึงเรียกว่าวัดกลาง แต่เดิมมีวัดตาครู ซึ่งเป็นวัดร้างอยู่ก่อนแล้ว อยู่ใกล้กับวัดกลาง จึงรวมเรียกว่า “วัดกลางราชครู” ต่อมาได้เติมสร้อยท้ายของวัดเป็น “ วัดกลางราชครูธาราม” จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑

ที่มา https://plus.google.com/108684119826105298189/about?gl=th&hl=en

เขียน 09 Sep 2014 @ 16:03 ()


ความเห็น (0)