อนุทิน 137311 - เสถียร สมานฉนฺโต

  ติดต่อ

นายปิแอร์ โอร์ต เข้ามาทำงานในปี ๒๔๓๙ ในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมาย และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโดยตรงของนายโรแลง ยัคแมงส์ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลสยามให้เดินทางไปพิจารณาคดีตามศาลหัวเมือง และออกเยี่ยมหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อศึกษาปัญหาและนำเสนอต่อที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและองค์เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาวางแนวทางในการปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัยและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของบ้านเมือง นายปิแอร์ โอร์ต ได้เขียนบันทึกประจำวันไว้ด้วยลายมือ เกี่ยวกับการเดินทางไปหัวเมืองเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งท่านผู้สนใจสามารถหาอ่านได้จากในหนังสือ “ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง“ โดย พิษณุ จันทร์วิทัน ซึ่งแปลและเรียบเรียงจากบันทึกต้นฉบับของหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรุงบรัสเซลส์

ที่มา http://www.museum.coj.go.th/malao/botbat.htm

  เขียน:  

ความเห็น (0)