อนุทิน 137136 - ชยพร แอคะรัจน์

วิชา การผลิตกล้วยไม้การค้า (Commercial Orchid Production)

1. ความหมายความสำคัญและประวัติของกล้วยไม้ไทย

2. ประเภทของกล้วยไม้

3. การขยายพันธุ์กล้วยไม้

4. การดูแลรักษากล้วยไม้

5. ศัตรูกล้วยไม้

6. การเก็บเกี่ยวกล้วยไม้

7. การตลาดกล้วยไม้

(รวม 7 บท)

Lab. orchid

1.การศึกษาโรงเรือนกล้วยไม้

2.การขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายแบบแยกกอ

3.การขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายแบบแยกหน่อ(Sprout)

4.การขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลแวนด้าแบบตัดต้น

5.โรคแมลงศัตรูกล้วยไม้

6.การผสมพันธุ์กล้วยไม้

7.การเก็บเกี่ยวกล้วยไม้

8.การดูแลรักษากล้วยไม้

9.การตลาดกล้วยไม้

-----------------------------------------------

เขียน 23 Aug 2014 @ 07:45 () แก้ไข 03 Sep 2014 @ 15:52, ()


ความเห็น (0)