อนุทิน 137136 - ชยพร แอคะรัจน์

วิชา การผลิตกล้วยไม้การค้า (Commercial Orchid Production)

1. ความหมายความสำคัญและประวัติของกล้วยไม้ไทย

2. ประเภทของกล้วยไม้

3. การขยายพันธุ์กล้วยไม้

4. การดูแลรักษากล้วยไม้

5. ศัตรูกล้วยไม้

6. การเก็บเกี่ยวกล้วยไม้

7. การตลาดกล้วยไม้

Lab. orchid

1.การศึกษาโรงเรือนกล้วยไม้

2.การขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายแบบแยกกอ

3.การขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายแบบแยกหน่อ(Sprout)

4.การขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลแวนด้าแบบตัดต้น

5.โรคแมลงศัตรูกล้วยไม้

6.การผสมพันธุ์กล้วยไม้

7.การเก็บเกี่ยวกล้วยไม้

8.การดูแลรักษากล้วยไม้

9.การตลาดกล้วยไม้

-----------------------------------------------

เขียน 23 Aug 2014 @ 07:45 () แก้ไข 30 Jan 2018 @ 12:46, ()

คำสำคัญ (Tags) #ชยพรความเห็น (0)