อนุทิน 137120 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

หน่วยฝึกที่13เทศบาลตำบลบ่อพลับ สัปดาห์ที่9  จัดเตรียมเอกสารให้ทางเทศบาลและจัดเตรียมพานพุ่มไว้ใช้ในงานวันแม่ ละทำตุ๊กตาจากผ้า จัดเตรียมธงเพื่อไว้ใช้งานวันแม่ 

เขียน 22 Aug 2014 @ 09:27 ()


ความเห็น (0)