อนุทิน 137096 - MOLLY

MOLLY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พุทธศาสนาสอนให้เข้มแข็ง #ปัญญานันทภิกขุ 

#สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้ลูกมี่จิตใจที่เข้มแข็ง ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง

เขียน 20 Aug 2014 @ 16:01 ()


ความเห็น (0)