อนุทิน 13690 - ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์

เราคือใคร

      
 
Thailand Appreciative Inquiry Network มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่แนวคิดด้าน Appreciative Inquiry  ในประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายนักปฏิบัติด้าน Appreciative Inquiry และ Positive Psychology ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรแสวงหากำไร หรือไม่แสวงหากำไร ชุมชนของเราเป็นเครือข่ายด้านวิชาการ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเพียงแต่อย่างไร เกิดจากการที่ผู้ก่อตั้งได้เริ่มนำเอา Appreciative Inquiry มาเผยแพร่ในหมู่นักศึกษา และอาจารย์ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับที่มา งานวิจัย และวิธีการทำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากหากมีการรวบรวมเอาองค์ความรู้จากการสนทนา การค้นคว้า รวมทั้งพัฒนาศูนย์กลางที่เชื่อมโยงในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติขึ้นมา จึงได้ตั้งให้อยู่ในรูปของเครือข่ายและได้เชื่อมโยงเครือข่ายนี้เข้ากับ AI Common ซึ่งเป็นเครือข่ายของศาตราจารย์เดวิด คูปเปอร์ไรเดอร์เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ผู้คิดค้น Appreciaitve Inquiry นับเป็นเครือข่ายด้านนี้แห่งแรกของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

เครือข่ายนี้มีชาวชุมชุนระดับองค์กรว่า 50 องค์กร มีการพบปะพูดคุยกันทุกวันเสาร์ หรือตามแต่โอกาสจะอำนวย

ปัจจุบัน มีชาวชุมชนที่มีประสบการณ์การใช้ AI ในการพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่างๆกันจนได้ผลจริงมาแล้ว ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญของชุมชนแห่งนี้และสังคมในอนาคต

วิสัยทัศน์
เป็น Barefoot College แห่งวงการ Organization Development ของไทย
 
พันธกิจ
สรร: คัดสรรหนังสือ ฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างคุณค่าแก่สมาชิกและผู้สนใจ สรรหาผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านเพื่อให้คำปรึกษาสมาชิก
สร้าง: ผู้มีประสบการณ์การใช้ AI ในระดับต่างๆที่สำคัญคือ AI Champion และ AI Master 
เสริม: สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง AI ให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปด้วยเทคนิค และสื่อต่างๆ
สาน: สานสัมพันธ์ผู้สนใจ AI ในภาคส่วนต่างๆ
สื่อ: เป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่การค้นพบประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ
สละ: ส่งเสริมการให้ความรู้เป็นทาน

 

เขียน 30 Jun 2008 @ 07:32 ()


ความเห็น (0)