อนุทิน 136894 - นีโอ..เบเกอรี่

# อนุทิน 530 #

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 20.00 น.  

ส่วนเมืองไทยเป็นวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 02.00 น.

เพราะเส้นไพร์มเมอริเดียน ( Prime Meridian ) ที่นี่เมือง Greenwich  ที่ทำให้เวลาแตกต่างกัน

ณ จุดมาตรฐานเวลาของโลกหรือ Greenwich Mean Time : GMP


ขอบคุณเวลา..ที่ทำให้ทุกนาทีมีความหมายและคุณค่า ^^

เขียน 09 Aug 2014 @ 01:57 ()


ความเห็น (0)