อนุทิน 136787 - นิรุทธิ์ การเกตุ

 ภาพนายเย อาร์ ซี ไลออนซ์

เข้ามาทำงานในปี ๒๔๕๒ ในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมาย อัตราเงินเดือน ๓๗๕ บาท แล้วต่อมาไปเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมายศาลแพ่ง ศาลคดีต่างประเทศลำปาง ศาลพระราชอาญา ศาลคดีต่างประเทศมณฑลภูเก็ต ศาลแพ่ง ศาลคดีต่างประเทศกรุงเทพฯ และศาลโปรีสภา โดยมีอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึง ๑,๕๐๐ บาท ในระหว่างรับราชการได้รับคำสั่งจากกระทรวงยุติธรรมให้ไปนั่งฟังการไต่สวนคดีคนในบังคับอังกฤษ และนั่งพิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดชัยนาท ศาลจังหวัดตาก ศาลมณฑลนครไชยศรี ศาลจังหวัดสุโขทัย ศาลจังหวัดราชบุรี ศาลจังหวัดหลังสวน ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ศาลจังหวัดสระบุรี ศาลจังหวัดชุมพร ศาลมณฑลราชบุรี ศาลจังหวัดสวรรคโลก ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลมณฑลจันทบุรี ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี และศาลจังหวัดตราด โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญบรมราชาภิเศกเงิน รัชกาลที่ ๗ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก ในปี ๒๔๗๓ ท่านขอลาออกจากราชการรับพระราชทานบำนาญประเภทสูงอายุ เดือนละ ๕๒๕ บาท

เอกสารอ้างอิง   http://www.museum.coj.go.th/malao/botbat.htm

เขียน 02 Aug 2014 @ 21:13 () แก้ไข 02 Aug 2014 @ 21:19, ()


ความเห็น (0)