อนุทิน #136683

  ติดต่อ

1)ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน \times สูง

=84 ลูกบาศก์เซนติเมตร

2)ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน \times สูง

= 1,536 ลูกบาศก์เซนติเมตร

3 )ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน \times สูง

=5,445 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  • =\left(3\frac{1}{2}\times 4 \right) \times 6
  • =\left[\frac{1}{2} \times 16 \times (12+4) \right] \times 12
  • =\left( \frac{1}{2} \times 3.3 \times 1.1 \right) \times 3
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)