อนุทิน 136663 - Piyanut Thanhaburut

  ติดต่อ

สวดเจริญพระพุทธมนต์ของ มจร.วข.อุบลราชธนี

ทุกๆวันอังคาร

รายการสำหรับสวดเจริญพระพุทธมนต์ของ มจร.วข.อุบลราชธนี

อาราธนาพระปริตร

บทชุมนุมเทวดา
นะมะการะสิทธิคาถา
สัมพุทเธ
นะโมการะอัฏฐะกะ
มังคะละสุตตัง
ระตะนะสุตตัง
กะระณียะเมตตะสุตตัง
ขันธะปะริตตะคาถา
โมระปะริตตัง
วัฏฏะกะปะริตตัง
อาฏานาฏิยะปะริตตัง
อังคุลิมาละปะริตตัง
โพชฌงคะปะริตตัง
อะภะยะปะริตตัง
สักกัตตะวา – นัตถิ เม
เทวตาอุยโยชะนะคาถา

  เขียน:  

ความเห็น (0)