อนุทิน 136663 - Piyanut Thanhaburut

สวดเจริญพระพุทธมนต์ของ มจร.วข.อุบลราชธนี

ทุกๆวันอังคาร

รายการสำหรับสวดเจริญพระพุทธมนต์ของ มจร.วข.อุบลราชธนี

อาราธนาพระปริตร

บทชุมนุมเทวดา
นะมะการะสิทธิคาถา
สัมพุทเธ
นะโมการะอัฏฐะกะ
มังคะละสุตตัง
ระตะนะสุตตัง
กะระณียะเมตตะสุตตัง
ขันธะปะริตตะคาถา
โมระปะริตตัง
วัฏฏะกะปะริตตัง
อาฏานาฏิยะปะริตตัง
อังคุลิมาละปะริตตัง
โพชฌงคะปะริตตัง
อะภะยะปะริตตัง
สักกัตตะวา – นัตถิ เม
เทวตาอุยโยชะนะคาถา

เขียน 29 Jul 2014 @ 10:46 ()


ความเห็น (0)