อนุทิน 136527 - สันตีรณะ นามวงษา

  ติดต่อ

ความเข้มแข็งของคนเรานั้น ดูได้จากความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตเรา ในการจะเอาชนะอุปสรรค ปัญหาได้นั้นต้องอาศัย "สติ และปัญญา" ในการแก้ไขจึงจะสามารถผ่านพ้นไปได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)