อนุทิน 136491 - ชยพร แอคะรัจน์

  ติดต่อ

หลักสำคัญในการทำงานเป็นทีม

1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน (GOAL)

2. มีการแบ่งบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกที่ชัดเจน(Responsibility)

3. ทุกคนทำหน้าที่ตัวเอง

4. มีการจัดการภายในทีม(Organize) โดยผู้นำทีม เช่น การจัดการการมีส่วนร่วม การประชุม การสื่อสารกัน

(ความคิดเห็นส่วนตัวของผม หลังจากอ่านบันทึกเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมครับ)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)