อนุทิน 136491 - ชยพร แอคะรัจน์

หลักสำคัญในการทำงานเป็นทีม

1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน (GOAL)

2. มีการแบ่งบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกที่ชัดเจน(Responsibility)

3. ทุกคนทำหน้าที่ตัวเอง

4. มีการจัดการภายในทีม(Organize) โดยผู้นำทีม เช่น การจัดการการมีส่วนร่วม การประชุม การสื่อสารกัน

(ความคิดเห็นส่วนตัวของผม หลังจากอ่านบันทึกเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมครับ)

เขียน 19 Jul 2014 @ 07:00 () แก้ไข 24 Jul 2014 @ 09:22, ()


ความเห็น (0)