อนุทิน 136420 - พระมหาประธาน ชีวส่งสมบัติความเห็น (1)