อนุทิน 13628 - อัยการชาวเกาะ

มีเรื่องจะเขียนเกี่ยวกับการไปเรียนหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๑ จะถอดบทเรียนมามาฝากใน G2K แบบลีลาอัยการชาวเกาะ เรื่องหลวงพี่ติ๊กจะมีภาค ๒ เรียนรู้บนรถที่อาจารย์ศรีศักร เล่าให้ฟังนอกบทที่บรรยายก็น่าสนใจเช่นเรื่องเกลือ เรื่องบาราย เรื่องที่อาจารย์นิธิ พูด เรื่องดนตรีที่ ดร.สุกรี เจริญสุข บรรยายโดยนำนักดนตรีมาแสดงดนตรีไทยให้ดูว่าฝีมือระดับพระกาฬนั้นเป็นอย่างไร จะทะยอยนำลงครับ

เขียน 29 Jun 2008 @ 20:01 ()


ความเห็น (0)