อนุทิน 135779 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

๐ ลาภยศปรากฏแล้ว ........ เลือนหาย

มีสุขมีทุกข์คลาย ............. เคลื่อนคล้อย

นินทาก็กลับกลาย ........... กล่าวชื่น ชมนา

เห็นอยู่อย่าเศร้าสร้อย ...... ซาบซึ้งถึงเหลิง

  เขียน:  

ความเห็น (0)