อนุทิน 135644 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

คำควบไม่แท้


๐ จริงเศร้าไซร้สระสร้าง ........ ทรงศรี

ทรวงทราบทรุดโทรมทรีย์ .... เทริดแสร้ง

สร้อยสรงพุทรามี ................. สรวงเศรษฐ์

ทรามแทรกเสริมศรัทธ์แกล้ง ..กล่าวแล้วเหลือหลาย


๐ ทรายไทรศราทธ์ทรัพย์สิ้น ..... เสร็จแสง

สรวมทรวดสรวยสรวลแรง .......... เร่งรู้

อาศรมประเสริฐแปลง ................ ประสบ

กำสรดอดศรัยสู้ ........................ สร่างสิ้นเทราสรอง

 ทรีย์, ทรี มาจากคำว่า อินทรีย์ มัทรี,

สรวย มาจากคำว่า แม่สรวย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ,

ศรัย ตัดมาจากคำว่า ปราศรัยเทรา มาจากคำว่า ฉะเชิงเทรา,

สรอง มาจากคำว่า เมืองสรอง ในลิลิตพระลอ

๑๒.๔๓ น. : ๒๘ พ.ค. ๕๗

เขียน 28 May 2014 @ 19:48 () แก้ไข 28 May 2014 @ 22:42, ()


ความเห็น (0)