อนุทิน 13552 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ทำไมมนุษย์จึงยอมจองจำตัวอยู่ในสังคมที่สับปรับและแปรผัน

"เกียรติ" เท่านั้นที่ชักนำมนุษย์ให้อยู่ในสังคม...

เขียน 29 Jun 2008 @ 01:44 ()


ความเห็น (0)