อนุทิน #13551

ถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจือจานโอบอ้อมอารี โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นอีกมาก....

แต่ก็ช่างเขาเถอะ หน้าที่โดยตรงของเขาก็คือ การลดความโลภของตนเอง...

เขียน:

ความเห็น (0)