อนุทิน 13551 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจือจานโอบอ้อมอารี โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นอีกมาก....

แต่ก็ช่างเขาเถอะ หน้าที่โดยตรงของเขาก็คือ การลดความโลภของตนเอง...

  เขียน:  

ความเห็น (0)