อนุทิน 135289 - ประธาน

  ติดต่อ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกเรื่องในปัจจุบัน น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ให้เข้าใจ เหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร

มากกว่าที่จะโทษกันว่าเป็นความผิดของใคร อย่างหลังนี้ไม่น่าจะนํามาซึ่งปัญญา

  เขียน:  

ความเห็น (0)