อนุทิน 135289 - ประธาน

ประธาน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกเรื่องในปัจจุบัน น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ให้เข้าใจ เหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร

มากกว่าที่จะโทษกันว่าเป็นความผิดของใคร อย่างหลังนี้ไม่น่าจะนํามาซึ่งปัญญา

เขียน 10 May 2014 @ 11:24 ()


ความเห็น (0)