อนุทิน 13525 - ภูสุภา

@13450

ธรรม(ชาติ)คือ"จริง"

ความคิด(ว่า"จริง"หรือ"เท็จ") คือ "เท็จ"

เขียน 28 Jun 2008 @ 22:21 ()


ความเห็น (0)