อนุทิน #13525

@13450

ธรรม(ชาติ)คือ"จริง"

ความคิด(ว่า"จริง"หรือ"เท็จ") คือ "เท็จ"

เขียน:

ความเห็น (0)