อนุทิน 135019 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ วัยรุ่นมักเลืิอดร้อน ....... รุนแรง

หัวต่อหัวเลี้ยวแปลง ........ ปีกกล้า

อวดโอ่อวดสำแดง ......... เดชฤทธิ์

ชอบตื่นเต้นเป็นบ้า ......... บ่รู้ธุระตัว

เขียน 25 Apr 2014 @ 05:49 ()


ความเห็น (0)