อนุทิน 135019 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

๐ วัยรุ่นมักเลืิอดร้อน ....... รุนแรง

หัวต่อหัวเลี้ยวแปลง ........ ปีกกล้า

อวดโอ่อวดสำแดง ......... เดชฤทธิ์

ชอบตื่นเต้นเป็นบ้า ......... บ่รู้ธุระตัว

  เขียน:  

ความเห็น (0)