อนุทิน 134961 - ถาวร

  ติดต่อ

 

       วันที่ 21 เม.ย.57 เวลา 8.30 น.-16.30 น. ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมสัมมนาเรื่อง"ผู้กลั่นกรองงานผลงานวิชาการที่ชาญฉลาด"จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ

       ประโยคที่ประทับใจจาก ดร.สุพร วงศ์ประทุม เกี่ยวกับการตรวจงาน "การอ่านต้องอ่านทั้งบทก่อน ทำความเข้าใจว่าเขาพยายามสื่อเรื่องอะไร พยายามช่วยเขา มีเมตตา กรุณา ต้องแนะเขาเกี่ยวกับแนวการเขียน เขารู้ของเขา เราไม่รู้หมดทุกเรื่อง"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณทุกๆท่านค่ะ