อนุทิน 134932 - ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ

...บวชนี้ได้อะไร...

ผม : ต้องไม่ล้มเหลว เพื่อสุข สำเร็จและก้าวหน้า

หลวงพี่อ่อน : ที่สุขและสำเร็จได้ เพราะเรียนรู้จากความล้มเหลวมิใช่รึ...

เขียน 20 Apr 2014 @ 21:42 ()


ความเห็น (0)