อนุทิน 134885 - phatcharin

  ติดต่อ

ไม่ได้เข้า web.go to know นานแล้ว แต่ยังคิดถึง

เออ อ่านครั้งหนึ่งในชีวิตครู ที่ RELC ของตนเองก็ดีนะ

วันนี้ 18 เม.ย. 57 ไปอบรมครูวิชาการภาษาอังกฤษของเครือข่ายพรหมคีรี เด็กได้ O NET ต่ำ ถ้าทำเหมือนที่เราไปอบรมที่ Singapore RELC เด็กคงได้คะแนนสูงแน่เลย เข้าเรียนในห้อง Lab เข้าเรียนเอง เลือกเรื่องเอง ทำจนผ่านถึงจะได้ไปเรื่องอื่นหน่วยอื่น แต่ที่สำคัญต้องรับผิดชอบตนเองอย่างสูง

  เขียน:  

ความเห็น (0)