อนุทิน 13474 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

  ติดต่อ

เขียนบันทึกวันนี้ พลิกกลับไปกลับมาเพื่อแก้บันทึก มักจะมี error บอกว่า อย่างนี้ค่ะ

The proxy server received an invalid response from an upstream server.
The proxy server could not handle the request POST /blog/krabihosp/190992/edit.

Reason: Error reading from remote server

  เขียน:  

ความเห็น (0)