อนุทิน 134003 - Kwan... Watch...

  ติดต่อ

ปัญญาจากการแลกเปลี่ยนสนทนาโต้แย้ง อาจเกิดขึ้นได้ยาก

ตราบที่คู่สนทนาไม่อาจแบ่งแยก อารมณ์ ออกจาก ข้อมูล

  เขียน:  

ความเห็น (0)