อนุทิน 134003 - ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ

ปัญญาจากการแลกเปลี่ยนสนทนาโต้แย้ง อาจเกิดขึ้นได้ยาก

ตราบที่คู่สนทนาไม่อาจแบ่งแยก อารมณ์ ออกจาก ข้อมูล

เขียน 23 Feb 2014 @ 17:58 ()


ความเห็น (0)